ویدئو و تصاویر بالا، شامل توضیحات در مورد عمل های جراحی زیبایی لاغری توسط دکتر محمد یرانی است. لحظه بیرون آوردن معده اضافی که تقریبا 85 درصد معده اصلی است در انتها نمایش داده شده است.