دکتر محمد یرانی دکتر محمد یرانی
دکتر محمد یرانی

دکتر محمد یرانی
متخصص جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته و چاقی

دکتر محمد یرانی متخصص جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دارای بورد تخصصی جراحی عمومی و لاپاراسكوپي می باشند. ایشان دوره تكميلي جراحي هاي پيشرفته لاپاروسكوپي و جراحي هاي چاقي و متابوليك را در دانشگاه علوم پزشكي تهران گذرانده اند.

خدمات مرتبط با جراحی های چاقی

حس زندگی

محاسبه bmi

require
require require

BMI شما......

BMIطبقه بندی
less than 18.5:Underweight
18.5 - 24.9:Normal weight
25 - 29.9:Overweight
30 - 34.9:Class I Obese
35 - 39.9:Class II Obese
40 upwards:Class III Obese

دکتر یرانی

تازه ها

اینستاگرام دکتر محمد یرانی