گالری ویدئو دکتر محمد یرانی

جراحی اسلیو معده

رژیم غذایی ده روز سوم بعد از جراحی‌ های چاقی

مواد غذایی که در سه ماه اول بعد از جراحی چاقی نباید مصرف کرد

رژیم غذایی ده روز اول بعد از جراحی‌ های چاقی (فاصله بین مصرف مایعات)

رژیم غذایی ده روز اول بعد از جراحی‌ های چاقی (مواد غذایی مجاز)

کاهش وزن 29 کیلو گرم سه ماه بعد از اسلیو معده و جراحی همزمان کیسه صفرا

صحبت های دکتر محمد یرانی در مورد شرایط روزه داری بعد از عمل جراحی چاقی

چرا در یک سال اول پس از جراحی های چاقی نمی توان روزه گرفت؟

کاهش وزن ۹ کیلو گرم در یک هفته در بیمار با وزن ۱۹۸کیلو گرم

هیچ مایعی جایگزین آب نیست

اهمیت نوشیدن آب بعد از جراحی چاقی

از اتاق عمل تا 45 روز بعد از اسلیو معده

درمان کمر درد با عمل اسلیو معده

درمان دیابت و کاهش وزن 18 کیلویی در یک ماه با اسلیو معده

کاهش وزن 48 کیلویی بدون بازگشت

کاهش وزن 14 کیلو تنها 6 روز بعد از عمل اسلیو معده