بای پس معده و مصرف الکل

بای پس معده و مصرف الکل

بای پس معده و مصرف الکل بای پس معده و مصرف الکل بعد از عمل بای پس می تواند برای بسیاری افراد چالش برانگیز باشد. بیماران باید آگاه باشند که مصرف الکل بعد از جراحی بای پس و دیگر انواع جراحی چاقی خطراتی را به همراه دارد.     مصرف الکل بعد از بای پس معده […]