درمان آپنه خواب با جراحی چاقی

درمان آپنه خواب با جراحی چاقی

درمان آپنه خواب با جراحی چاقی اگر با آپنه خواب مبارزه می کنید و اضافه وزن دارید، درمان آپنه خواب با جراحی چاقی برای شماست. چاقی یکی از مهمترین عوامل ایجاد آپنه خواب (Sleep apnea) یا وقفه‌ ی تنفسی خواب است. مطالعات نشان داده اند که جراحی چاقی یا جراحی کاهش وزن روشی موثر برای […]