افسردگی بعد از جراحی چاقی

افسردگی بعد از جراحی چاقی

افسردگی بعد از جراحی چاقی افسردگی بعد از جراحی چاقی یک نگرانی رایج است که شایسته توجه و بررسی است. جراحی باریاتریک یا جراحی چاقی یک تکنیک تغییر دهنده زندگی است.  این عمل می تواند به افراد با چاقی مفرط کمک کند وزن خود را کاهش دهند و سلامت خود را بهبود بخشند. اغلب بر […]