اگه وقت عملتو گرفتی حتما بخون

اگه وقت عملتو گرفتی حتما بخون

اگه وقت عملتو گرفتی حتما این نکات رو بخون اگه وقت عملتو گرفتی حتما بخون : در ادامه نکات مربوط به قبل از اعمال جراحی چاقی یا جراحی باریاتریک آورده شده است. اگر وقت عمل خود را گرفته اید حتما بخوانید و عمل کنید: تمام مدارک پزشکی خود شامل مشاوره ها و آزمایشات انجام شده […]