چه کسی نمی تواند عمل چاقی انجام دهد

چه کسی نمی تواند عمل چاقی انجام دهد

چه کسی نمی تواند عمل چاقی انجام دهد چه کسی نمی تواند عمل چاقی انجام دهد : جراحی چاقی ، که به عنوان جراحی باریاتریک نیز شناخته می شود، می تواند نجات دهنده جان افراد چاق و دارای اضافه وزن باشد. با این حال، این روش برای همه افراد مناسب نیست. در ادامه برخی از […]